Improv

Luister eens tussen de regels door.

luisterend oor wvb-webdesign

Vanavond woonde ik een ‘buitengewone ledenvergadering’ bij.
Veel juridische discussie, financieel gepluis en puntenkommaasaanhalingstekens….
In het geheel viel mij 1 heldere stem op.
Iemand die telkens voor de ondertiteling zorgde.

Die niet – of niet direct – inhoudelijk antwoord gaf op een vraag, maar die op zoek ging naar de intentie: ‘waar gaat dit over?’
Oftewel wat wij in jargon noemen : ‘op zoek gaan naar de vraag achter de vraag’.
Bijvoorbeeld: “ik wil u vragen: wat zou u in onze plaats gedaan hebben? wat hebben wij voor u nagelaten te doen?”
Niet om te verdedigen dan wel te beschuldigen: daadwerkelijk willen weten wat er voor de ander ontbreekt.
Deze man ging in op het proces in plaats van de inhoud.
Waarmee het gesprek in een positieve stroom kwam.

Deze week ben ik aan het observeren en coach ik mensen ter plekke op gespreksvoering.
Ik ben aanwezig bij een gesprek dat moeizaam verloopt. Stroef, richting discussie.
Mijn coachee begint op een gegeven moment voor de 3e maal een zin met ‘maar’ en de ander begint te zuchten.
In de vooraf afgesproken time-out blijkt dat het de coachee zeker helder dat er ‘iets’ aan de hand was, maar wat? Geen idee.
Ik vraag haar:

  • hoe omschrijf je de sfeer van het gesprek?
  • hoe verhoud je je tot de ander?
  • waar ben je op gericht? en de ander?

Het wordt haar duidelijk dat ze over 2 verschillende dingen praten, met onduidelijke verwachtingen en -letterlijk- andere ‘taal’.

  • wat ga je hiermee doen?

De coachee besluit te benoemen wat er volgens haar speelt. Feitelijk. Zonder oordeel. Aangeven wat zij ervaart. Nagaan of de ander dit herkent.

Ze hervat het gesprek en na een kleine aanloop waagt ze : ‘ik heb het idee dat we op 2 golflengtes zitten’.
De ander herkent dit direct. Had zich verbaasd over het gespreksverloop zonder te weten wat er speelde…
Er ontstaat toenadering – verheldering – begrip.
Het wordt hierna een prima gesprek.
Ze komen tot een heldere conclusie die door beiden gedragen wordt.

Dit is mijn werk als trainer/ coach: tussen de regels door luisteren. Ingaan op het proces: op dat wat bepalend is.
En anderen daar op alert op maken.

Merk je dat een gesprek vast loopt? Dat er ‘iets speelt’, maar je weet niet wat? 3 tips:
1. Schuif je stoel eens achteruit en bekijk het gesprek letterlijk vanuit een andere hoek.
2. Vraag je hardop af: “wat speelt hier?”
3. Ga na wat je ervaart en benoem dit.

En dan maar eens kijken wat er gebeurt….

 

Reacties zijn gesloten.