wie is

In slecht Engels: Improv. is. Ink.
Sinds 2000 ben ik werkzaam als trainer en coach.
De afgelopen jaren heb ik mij steeds meer toegelegd op het vergroten van speelruimte in werk.

Kunnen inspelen op wat er op dat moment is (nu) dan wel nodig is bepaalt de effectiviteit van je aanpak.
In mijn werk zie je dit overal terug: bij training of coaching gaat het altijd om de goede intentie, afstemming en het vinden van -andere- mogelijkheden.

Ink van der Horst: nuchter, creatief, betrokken, analytisch, praktisch, authentiek, komisch.

Mijn start in de hulpverlening heeft me veel kennis en ervaring van (mis)communicatie en groepsdynamica opgeleverd en manieren om processen doelmatig te beïnvloeden.
In ruim 10 jaar trainerschap ben ik van breed (diverse trainingsonderwerpen, verschillende theorieën/ methodieken) naar smal gegaan.
Smal in de zin van: mijn focus ligt op procesbegeleiding.

Daarbij gebruik ik wat ter plekke nodig is (nu!): van intuïtie tot theorie, van technieken tot lichaamsbewustzijn.
Wil je meer weten over mijn achtergrond en werkervaring?