training

Veranderingsprocessen hebben aandacht en actie nodig.
Bij ieder bedrijf kijk ik naar de vraag achter de aanleiding (‘waar gaat het hier echt om?’),  naar de organisatiecultuur, aanwezige kwaliteiten en naar het nemen/geven van verantwoordelijkheden.

 

De insteek is dat je met het inzetten van training:
– meer transparantie krijgt over verwachtingen ten aanzien van elkaar, afspraken maakt en commitment hierop vraagt
– mensen inzicht krijgen in eigen (denk)processen en drijfveren
– belemmeringen onderzocht en aangepakt worden
– deelnemers capabel(er) worden en alternatief handelen ontdekken
– er een basis gelegd wordt waarop het bedrijf goed verder met elkaar kan.
Het startpunt voor een training zijn de persoonlijke dan wel organisatiedoelstellingen.

 

Mogelijke thema’s vanuit het oogpunt van het management kunnen zijn:
  • Hoe maak ik met mijn medewerkers een cultuuromslag?
  • Hoe krijgen we alle neuzen weer dezelfde kant op?
  • Wat is er nodig om medewerkers –meer/weer- gebruik te laten maken van elkaars kwaliteiten?
  • Hoe kan de samenwerking tussen verschillende afdelingen vlot getrokken worden?

Tijdens het doornemen van de aanleiding onderzoeken we in overleg naar een voor de organisatie passende uitvoering.
Improv. staat garant voor een doelgerichte aanpak.

 

Interactief, confronterend & serieus aan de slag terwijl er ook gelachen mag worden.

Vanuit (h)erkenning, verwarring of verrassing worden nieuwe kaders gevonden.
Wordt er geexperimenteerd met nieuw gedrag en succesjes ervaren.
Dit ‘out-of-the-box’ –denken vind je terug in de werkvormen van de training, waar expressie = uiting geven aan- ondoorzichtige elementen zichtbaar maakt.

Ondersteunend hierbij zijn de inzichten die ik benut vanuit verschillende theoretische kaders, zoals RET, NLP, TA, provocatief coachen en oplossingsgericht werken.

 

Ik heb Ink leren kennen als een coach en trainer die ontwapend doortastend is.
Met humor, spitsvondigheid, veel praktische tips en mooie reflecties, doorspekt zij haar werk.
Zij is zeer kundig op het terrein van provocatieve coaching en een meester in het behouden van goede relaties met je tijdens het werken aan de ontwikkeling van jezelf.
Veel lachen tijdens het leren. maakt dat je openstaat en ontvankelijk bent voor dat wat je erbij kunt leren.
Bovenal is zij bescheiden en toch aanwezig en dat vind ik een mooie en interessante combinatie in haar persoonlijkheid.  Ernst Reichrath – Acter entertrainment.