Inspelen op elkaar.

Als je als team/bedrijf/organisatie last hebt van strubbelingen in de samenwerking is het zinvol en plezierig om eens met -die- interacties te spelen.
De uitgangspunten en vaardigheden vanuit de theatersport/ improvisatietheater vormen de basis voor de workshop Inspelen op elkaar.
In de workshop richten we ons basaal op het werken vanuit een positieve grondhouding.
Dit betekent: ‘Ja’ zeggen, in plaats van ‘ja,maar’ of ‘nee,want’ of ‘als,dan’ bijvoorbeeld. Ongelooflijk hoeveel verschil dit al kan maken….

Welke onderwerpen kunnen aan bod komen?

– ‘ja’ zeggen en doen
– fantasie gebruiken, doen wat er in je opkomt of aandacht krijgen voor wat al aanwezig is
– kijken, luisteren, reageren op elkaar
– accepteren/niet blokkeren
– risico’s durven lopen
– vertrouwen op de ander (en op jezelf)
– samenwerken
– fouten durven maken, de show durven te stelen en een ander het podium gunnen
– omgaan met verrassingen, spanning en uitdagingen
Wat bereik je hierdoor?
In een workshop “Inspelen op elkaar” leer je elkaar beter kennen waardoor er minder misverstanden ontstaan en de samenwerking soepeler verloopt. Je werkt met meer plezier en effectiviteit wat ruimte in je hoofd geeft waardoor je ontspannen het werk afsluit.

En  (pssst …) : een dag improviseren is een dag heel veel lachen met elkaar.

Dat alleen is al een heel positieve prikkel in samenwerking.

 

 

Een dag teambuilding? Een spelworkshop als aangename aanvulling op of invulling van een ‘serieus thema’?
Ook dan kan Inspelen op elkaar een prima keuze zijn.
Improv. kan bij het werken met grotere groepen (>15 personen) aangevuld worden door andere procesbegeleiders /                           theatersportdocenten.