Improv

contact

Je bent welkom bij Improv.
Ink van der Horst
Ridderstraat 216
4101 BK Culemborg
tel. 06 19328120
ink@improv.nu

Op alle diensten van Improv zijn de algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK, van kracht.
Hierin staan o.a. vermeld:  de wijze van omgaan met persoonsgegevens, klachten en intellectueel eigendom.

bedrijfsnaam

email adres

onderwerp

vraag/bericht