professionaliseren

   Goed in je werk zijn.
Nog beter worden.
Je horizon vergroten.
Je rugzak vullen.

Improv. werkt al jaren met en voor collegae coaches/ trainers aan het verdiepen van professionaliteit.
Je kunt leren scherper te worden door provocatief te werk gaan.

Ik fungeer als sparringspartner, supervisor en coach collegae on-the-job.
Ik zorg dat je de juiste focus houdt in je werk, ondersteun je waar het kan en daag je uit waar het nodig is.

Ik help je:

* de verantwoordelijkheid op de juiste plek te  hebben/ houden (weg met die aap!)
* meer bewegingsvrijheid in hoofd & handelen te krijgen
* met minder moeite, meer resultaat te boeken door to-the-point te werken
* je medewerkers/’klanten’ te activeren
* je mederwerkers/’klanten’ zelfstandiger te laten opereren
* je creativiteit te vergroten, waardoor je opties ziet en oplossingen vindt
* in te kunnen spelen op veranderingen
* onbekende/lastige situaties met vertrouwen tegemoet te zien
* weer/meer plezier in je werk te hebben & houden.

Inmiddels heb ik veel collegae om me heen die hun eigen expertise hebben, waar ik veel van leer en die ik graag onder de aandacht van anderen breng.
In de  LAB-workshops vergroot je inzichten, ervaringen, vaardigheden met een telkens wisselend aanbod.

Professionaliseren voor Grote groepen (>100 man).
Ik verzorg – eventueel samen met collegae experts – studiedagen, congressen, seminars, werkconferenties, symposia, presentaties van een bedrijf of samenwerkingsverband.

Dit geef ik vorm met alter ego Thea. Ter Lering. En Vermaak.
In deze rol combineer ik standup-theater/cabaret met training.
Een onderhoudende, bij vlagen hilarische werkwijze om een thema interactief te benaderen.
Thea bevraagt, prikkelt en verleidt het ‘publiek’ waardoor er gezamenlijk geleerd en gelachen wordt.
Zie ook: http://www.theaterleringenvermaak.nl