persoonlijke ontwikkeling/coaching

Individueel aan de slag met persoonlijke en/of professionele leerdoelen.
Bij Improv. ga je in gesprek met een onafhankelijk, kritisch en invoelend mens over jouw manier van denken en doen, jouw struikelblokken en waardevolle wensen.
Dit wordt soms ingezet vanuit een werkgever, maar zal enkel werken met jouw eigen vragen en motivatie hiervoor.
Coaching is een gespreksmoment om stil te staan bij wat werkt, wat goed voelt en wat niet.
De praktijksituaties uit jouw werk ,dan wel leven, bepalen de keuze voor en de richting van het traject.
Wij gaan hierover in gesprek en jij gaat hiermee aan de slag.
Vanuit de inzichten die de coaching oplevert, de handvatten die je krijgt/ vindt ga jer ervaren hoe het anders kan.

Coaching kan zowel confronterend als relativerend werken.
Mijn werkwijze kan variëren:  het uitgangspunt is dat ik de voor jou werkzame methodes inzet om je verder te helpen in ontwikkeling.
Coaching bij Improv. richt zich op verschillende vlakken, die gelinkt kunnen zijn, maar ik voor het overzicht onderscheid:

Persoonlijke -levens-vragen.
Sommige thema’s komen terug in je leven. Wat heb je hiervan te leren? Wat kun je hiermee? Hoe wil je het anders?
We bekijken jouw vraag, achtergrond en doel. En gaan hiermee aan de slag.

Verdiepingsslag in professionaliteit.
Dit is aan de orde als je verder wilt groeien of nog niet voldoet aan de gestelde kwaliteitsnorm.
Ik begeleid bij het (er)kennen van het effect van drijfveren /overtuigingen op jouw functioneren. Geef feedback op acties en inzet, prikkel dan wel ondersteun waar nodig.
Het aanleren van vaardigheden die inherent zijn aan de functie kan zinvol zijn: bijvoorbeeld in rollenspel.
Verschillende thema’s kunnen hierbij aan de orde komen: zoals assertiviteit, profilering, stature versus signature, leiding geven/nemen , delegeren, werken in (project-)teams.

Voorkomen van uitval / APK-gesprekken
In het kader van vitaal zijn in je werk kan het zinvol zijn om bij tekenen van slechter functioneren na te gaan welke zaken hierbij een rol spelen (werkgerelateerd dan wel persoonlijk).
In zo’n gesprek onderzoeken we hoe het staat met jouw motivatie, omgang met stress, energieverdeling, verantwoordelijkheidszin e.d. en uiteraard wat je hierin kunt doen.
Of juist laten…

Vastlopen in functie:
Soms loop je gewoon vast. Zijn er  conflicterende behoeften / belangen, samenwerkingsproblemen of voldoe je niet aan gestelde resultaten.
In mijn optiek zijn dit signalen om je te bezinnen.
Als je – om welke reden dan ook – niet meer goed functioneert zal ik als objectieve coach naar je luisteren, je bevragen, je confronteren en je uitnodigen.
Dit alles om  inzichtelijk te maken waar de pijnpunten zitten en hier handvatten voor zoeken met jou en ‘de ander’.
De werkgever of andere betrokken partij is onderdeel van het proces en dus ook van bespreking/onderzoek.

 

De werkwijze is bij alle vormen gelijk: we starten met een -kostenloos- intake gesprek.
Als zowel jij als ik aanleiding zien om verder te gaan met elkaar, stel ik een situatieschets op met te behalen doelen, een tijdspad en een kostenplaatje.

Je kunt een afspraak maken via ink@improv.nu of telefonisch 06-1932810

Het is zeer prettig samenwerken met Ink. Ik ervaar haar als een heel toegankelijk mens, die scherp is in het doorzien van mensen en op een respectvolle en discrete wijze met medewerkers omgaat. Straalt positiviteit uit, werkt toekomstgericht en vindt snel aansluiting met te coachen medewerker, door haar sensitiviteit. Overweeg je om met haar samen te werken? Doen!

Nicole Wondergem-Bakker, HR-manager WUR, klant sinds 2014.

En uiteraard – collega- kan ik je helpen je specifiek verder te ontwikkelen als trainer of coach.
Als senior (met grijs haar) begeleid ik je bij het verdergaand ontwikkelen van: werken in het hier & nu, werken op proces- /relatie-/ identiteitsniveau, inzicht in jouw eigen drijfveren en overtuigingen in het werk, bewustzijn van projectie en tegenoverdracht enzovoort.

Voor provocatief coachen zie de verschillende mogelijkheden op de gelinkte pagina.