Zelfspot werkt verlichtend

In deze 2daagse leer je met meer relativeringsvermogen, plezier en humor in veranderingsprocessen te staan.
Dit begint met het aanzetten van een gezonde dosis zelfspot.
Met het zien, toelaten en spelen met jouw eigen onvolkomendheden.
Met genieten van ‘fouten’ maken.
Dit geeft energie en ruimte voor creativiteit. En dat werkt verrassend goed in interactie met de klant.
Durf jij te zijn?
Er zijn: -open staan, je gevoelens tonen en het volgen van intuïtie – is essentieel in het begeleiden van veranderingsprocessen.
De ander is gebaat bij jouw eerlijke feedback, zonder dat je de verantwoordelijkheid van diens proces overneemt.

 

 

 

Durf jij te zijn   ook/juist met je kwetsbaarheden?
Op basis van gelijkwaardigheid spreek je de ander op zijn kracht aan, daar je niet gaat helpen, daar je het niet overneemt.
Je stuurt niet, maar faciliteert.

 

Jezelf ten volle als middel inzetten
Dat gaan we doen. Alles wat jij ervaart – in het contact met een klant – is het materiaal waar we mee werken.
Je wordt uitgenodigd om je interne worstelingen, jouw schaduw- en de zonnige kanten, jouw impulsen en behoeften ten volle met ons te delen.

 

Doelgroep
Coaches, trainers, opleiders, psychologen, hulpverleners die mensen begeleiden in veranderingsprocessen / persoonlijke ontwikkeling.

 

Doelstellingen: je ervaart hoe het is om
– in verbinding met jezelf en de ander aanwezig te zijn
– te incasseren
– in alle oprechtheid te reageren
– dit uit te vergroten
– dit te delen
– plezier te ontwikkelen in het durven loslaten.
– blokkades uit te spelen, waardoor het weer kan stromen.
– plezier te ervaren in clownesk spel
– een visuele spiegel voor te houden bij ‘lastig gedrag’
– licht en verwondert om te gaan met ingewikkelde situaties.Nieuwe mogelijkheden ontvouwen zich voor jou. En voor je ‘klant’.

 

Werkwijze
De training bestaat uit 2 dagen. Iedere dag bestaat uit 2 onderdelen.
Deel 1:De clown in jezelf toelaten.
Na het losmaken van ons lijf en bewustzijn, gaan we spelenderwijs de clown in onszelf wakker schudden.
De volgende facetten komen aan de orde (doen!): open staan voor impulsen, in contact met jezelf en de ander staan, aandachtig in het hier & nu zijn (mindfull), incasseren en delen, uitvergroten van emoties, reageren/provoceren.
Deel 2: De toepassing in de praktijk.
We werken met jouw eigen vragen, casussen en voorbeelden.
Vanuit de clown(-stechnieken) werk je vervolgens met (fictieve) klanten/deelnemers.

 

Vragen hierover?  Interesse in een incompany-training?  ink@improv.nu of bel 06-1932810